Срещни се с новия подход, остани здраво стъпил на земята докато превземаш върха!

Behind
пътя, по който сме минали
Beyond
да отидем отвъд възможностите си
Victory
За да стигнем крайната цел

Какво ти предлагаме – Ние ти предлагаме решение!

Персонализирани корпоративни обучения
 • Търговски умения - ясни стъпки в продажбения разговор
 • Преговорите - в тях се крие истината за повече печалби
 • Обслужване на клиенти - добрата препоръка от доволни клиенти е основа за растеж
 • Добавената стойност измества разговора за цената
 • Възраженията – страхотни възможности!
 • Управление на хора - целеполагане, подбор, работа в екип
 • Управление на процеси - изработване на стратегии за дългосрочно развитие, спазване на стандарти за качество
Обучения и бизнес консултации
 • Изграждане на лидерство чрез комуникация
 • Повишаване на личната ефективност
 • Изграждане на корпоративна идентичност
 • Изграждане на компетенции
 • Приемане на предизвикателствата на променящата се бизнес среда
Тийм билдинг програми насочени към екипната работа – защо това е важно?
Защото лицето на компанията са хората и защото отношенията между тях са огледало на средата и фирмената култура. Нямаш втори шанс за първо впечатление, а то се създава в първите 8 секунди. Не забравяйте, че клиентите свързват качествата на продуктите, които купуват, с хората които им ги продават. Ако през 90-те години най-важно бе да имаш финансов ресурс, за да успееш, през началото на новия век фокусът се смени към това да разполагаш с правилните хора. В наши дни акцент за успех е правилното управление на екипите и пълноценното използване на базата данни. Защото добрата комуникация в колектива и умението да се действа в екип са в основата на всеки фирмен успех. Дайте шанс на себе си и екипа да открие доброто в себе си! 
Ние не ти предлагаме обучение, защото ти си ходил на хиляди такива, НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ РЕШЕНИЕ!

Качи се на експресния влак, пълен с емоция и опит!

АКО ТОВА СИ ТИ И:

 • Разполагаш с палитра от различни характери, които се борят с едни и същи проблеми
 • Понякога имаш чувството, че отделите в компанията ти говорят на чужди езици по между си
 • Все по-често в главата ти кънти баснята за „орел, рак и щука”
 • Виждаш как хората ти клатят глава в знак на съгласие, но езикът на тялото им не говори, че вярват
 • Гледаш отчета за приходи и разходи и си мечтаеш поне „последно 10” да е в теб

КАКВО ЩЕ КАЖЕШ, АКО:

 • Компанията ти отговаря в един глас на всички въпроси
 • Отделите разбират и подкрепят целеполагането като основа за успех
 • Увеличиш препоръките на клиенти за продуктите и услугите, които купуват от вас
 • Повишиш печалбата си, чрез оптимизиране на процесите и повишаване на ефективността

Какви са ползите?

01
Стабилност
за фирмите
02
Мотивация
за служителите
03
Повече бизнес
за доставчиците
04
Качество
за клиентите
05
Обществото
по-добро за децата ни

Кой е Борислав Враджалиев?

той е новият подход в намирането на решения за бизнеса

Прекалено цветен, за да може да бъде описан и представен на кратко - това е човек, който те провокира да мислиш по-добре, да бъдеш по-добър и да действаш по–добре. Човек, който мотивира другите! Tакъв, който развива обществото! На кратко – представяме ви един много деен човек, който умее да увлича след себе си, чрез който разширяваме мирогледа си, както и кръга си от позитивни хора.

Той е председател на Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми, регионален мениджър на Goodyear за България, изключителен експерт в комуникацията, мотивационен лектор с фокус върху бизнеса и личностното развитие.

Борислав Враджалиев
Tой е човек, който променя средата!

Стилът му на презентиране и предоставяне на информацията е базиран на факти и доказано добри практики, с които ангажира вниманието на аудиторията, предава съдържанието по уникален, забавен и леснодостъпен начин и провокира личността да намери отговора, който да доведе до продуктивни резултати. След 17 години работа в сферата на продажбите и с доказано високи резултати, Борислав използва опита си, за да поднесе актуална информация , която да добави стойност в презентациите и обученията му, като има над 200 успешно реализирани обучения и семинари пред повече от 5000 човека, както в България , така и в над 14 страни на 3 континента.

Характерно за него е да съчетава практическия бизнес подход към намиране на решения с креативността, ентусиазма и индивидуалността на вдъхновяващ лектор, преплитайки по няколко сюжетни линии едновременно, стигайки максимално бързо до нуждата на аудиторията, като разграничава ясно какво иска и от какво на практика има нужда тя. Всичко това, заедно с алтернативния прочит на доказани практики в бизнеса водят до успешни резултати, които участниците в презентациите му споделят, че са постигнали за кратко време, след като са присъствали на обученията му.

Нашите клиенти